Expertisecentrum Lichaamstaal Nederland


Expertise-centrum voor Lichaamstaal Nederland (voorheen: Instituut Synergologie Nederland) is een samenwerkingsverband van specialisten op het gebied van non verbale communicatie  

 

* Het Instituut biedt: een volledige opleiding over de vele aspecten van lichaamstaal 

kort beroepsonderwijs voor professionals.  

* Dag-cursussen voor belangstellenden met interesse in lichamelijke communicatie

Doelstelling van het expertisecentrum

Doel is om haar kennis te delen met opleiders, overheidsinstanties en beroepsgroepen die baat hebben bij onderbouwde kennis en empirisch onderzoek betreffende non verbale communicatie en ,in het bijzonder lichaamstaal. 

* Het E.L.N. is aangesloten bij het CRKBO 


Het instituut nodigt gedragswetenschappers, experts en trainers op het gebied van non-verbale communicatie uit een kenniscentrum te vormen om de relevante kennis te bundelen.


Lichaamstaal: elke beweging in het gezicht en/of door het lichaam geuit..

De mens beweegt onophoudelijk!.

Emoties vinden hun oorsprong in de hersenen  en worden via het zenuwstelsel naar spieren geleid en als zodanig door het lichaam geuit. 

 

Non-verbale communicatie (algemeen) bewuste en onbewuste signalen: 1 de tijd en afstand (gesprekspartners), 2: modulaties van de stem, 3: onderbewuste waarneming (vb:geuren), 4: bewuste signalen en 5: lichamelijke signalen (lichaamstaal)..

B.Clinton (denial Lewinsky)

mond, ogen, hoofd-rotatie, wijs-vinger, stem- en gebruik van de hand.Gerard Stokkink:

De mens is afhankelijk van de cultuur waarin hij leeft.  Gebaren kunnen misleiden zodra bijv. de schrijfrichting  binnen een cultuur omgekeerd is.  Gezichtsuitdrukkingen en Bewegingen zijn niet universeel zoals R.Birdhwhistell al stelde.   

 

De paradigma's van de .Palo Alto-groep richt zich op het begrijpen van cognitie en menselijk gedrag.  De parameters van deze groep volgen een geïntegreerde studie naar de relatie tussen de individu en zijn omgeving.

 

Het denkproces begrijpen door non-verbale communicatie te bestuderen om intenties en emoties beter te begrijpen zijn, samen met de verbale communicatie en cultuur, onderdeel van de interactionele context. 

let op de bewegingen van beider tong die de onderlinge verhoudingen weergeven Downloads:

informatie (pdf) over onze opleiding lichaamstaal

Aanmeldingsformulier (pdf)
Copyright © 2016  - Expertise-centrum Lichaamstaal Nederland  ®  - All Rights Reserved