Expertise Centrum Lichaamstaal Nederland


Het Expertise Centrum voor Lichaamstaal (ECLN) is een samenwerkingsverband van specialisten op het gebied van non verbale communicatie en werd opgericht door Gérard Stokkink, eerder verbonden als docent lichaamstaal aan de HvA/UvA en oprichter van Instituut Synergologie Nederland.

Het ECLN biedt kort beroepsonderwijs aan professionals en cursussen voor iedereen met belangstelling voor lichamelijke communicatie (lichaamstaal). 


Doelstelling ECLN

Doel van het expertise centrum is om haar kennis te delen met opleiders, overheidsinstanties en beroepsgroepen die baat hebben bij onderbouwde kennis en empirisch onderzoek betreffende lichaamstaal. 


Non-verbale communicatie (algemeen) omvat bewuste en onbewuste processen van coderen en decoderen. We slaan impressies op en coderen ze, zoals gezichtsexpressies gebaren en houdingen en vergelijken ze aan de hand van eerdere ervaringen. 

 

Lichaamstaal wordt gestuurd door de hersenen en een taal van emoties welke inhoud geeft aan wat we denken waarvan we al of niet bewust zijn.

 

Het ECLN biedt een opleidingstraject, lezingen en cursussen over lichaamstaal gebaseerd op de psychologie, synergologie®, gedrags- en neuro- en communicatiewetenschappen.

cursusaanbod

Expertise Centrum Lichaamstaal Nederland is aangesloten bij het CRKBO 


Het instituut nodigt gedragswetenschappers, experts en trainers op het gebied van non-verbale communicatie uit een kenniscentrum te vormen om de relevante kennis te bundelen.

Gérard Stokkink: "Om lichaamstaal als uiting van communicatie te (h)erkennen en de betekenis en inhoud ervan te doorgronden moeten diverse, ook empirische disciplines samenwerken. 

Lichaamstaal is voor iedereen vanzelfsprekend maar wordt lang niet altijd juist begrepen. De complete interactie tussen woord en gebaar begrijpen is een doel op zich: de ander beter begrijpen.

Mijn dank gaat uit naar P.Turchet die mij opleidde en inspireerde in de boeiende wereld van onuitgesproken woorden en gedachten".

Copyright © 2016  - Expertise Centrum voor Lichaamstaal Nederland  ®  - All Rights Reserved