Lichaamstaal voor en door professionals


Expertisecentrum Lichaamstaal Nederland is gespecialiseerd studiecentrum voor onderwijs in lichaamstaal en non verbale communicatie. 

Lichaamstaal als studie ligt verankerd op het kruispunt van de communicatie- en neurowetenschappen, bewegingsleer en psychologie.  

Lichaamstaal is integraal onderdeel van onze communicatie; we kunnen niet communiceren zonder beweging (lees: emotie). Lichaamstaal is een belangrijk onderdeel van de communicatie en heeft invloed hebben op hoe iemand zich voelt en hoe een boodschap wordt overgebracht. 

Grondige kennis van lichaamstaal helpt om de communicatie te verbeteren. Door te leren begrijpen hoe verschillende gebaren en andere non-verbale signalen kunnen worden geïnterpreteerd kan iemand beter in staat zijn om de emoties en gedachten van anderen te begrijpen. Maar ook om zijn of haar eigen gedachten en emoties duidelijker over te brengen. Bovendien kan deze kennis helpen om de verbale communicatie te ondersteunen en te versterken, wat kan bijdragen aan een betere, efficiëntere communicatie in het algemeen. 

 


Dankzij de neurowetenschappen is onze kennis van lichaamstaal naar een hoger plan gebracht. 

Iedereen kan de studie lichaamstaal aan het ELN volgen, in eigen tempo met een maximum van 3 jaar.

De 10 vereiste lesmodules (plm. 160 uren)  kunnen naar eigen inzicht en beschikbaarheid worden ingedeeld.

Iedere gevolgde module kan direct in praktijksituaties worden getoetst en toegepast. 

 

ELN richt zich met name op professionals die de betekenis van lichaamstaal  willen of moeten kunnen doorgronden.  

De openbare ELN-studiedagen zijn ingericht voor belangstellenden.

Schrijf je hier in voor de eerstvolgende openbare studiedag!  

 

Lichaamstaal: integraal onderdeel van de communicatie


Trainingen, workshops en opleiding

ELN biedt interactieve masterclasses (ook online!) en workshops over specifieke onderwerpen. Vraag naar de mogelijkheden.

 

De ELN master’opleiding 

Uitgebreide informatie over de oorsprong, inhoud en betekenis van lichaamstaal, emoties en de specifieke uiting door het lichaam.

De lesstof kan direct in de praktijk worden geïmplementeerd.

Waardevolle tools voor elke professionalCopyright © 2022  - Expertisecentrum Lichaamstaal Nederland  ®  - All Rights Reserved