Lichaamstaal voor en door professionals


Expertisecentrum Lichaamstaal Nederland is een gespecialiseerd studiecentrum voor (forensisch) onderzoek en onderwijs in lichaamstaal. 

Onze expertise ligt verankerd op het kruispunt van de communicatie- en neuro-wetenschappen, kinesie/bewegingsleer en de psychologie.  

 

Lichaamstaal als integraal onderdeel van onze communicatie.

Mensen kunnen niet communiceren zonder beweging!

Het lichaam communiceert de hele dag door zonder dat we dit kunnen stoppen, waarbij lichaamstaal veruit het belangrijkste onderdeel is van vijf verschillende vormen non-verbale communicatie.

 

De vier andere vormen die de communicatie niet verbaal beïnvloeden zijn:

1-  de tijd en ruimte waarin de communicatie plaatsvindt

2-  het stemgebruik (toon, timbre, intonatie en volume)

3- de onbewuste (subliminale) realiteit (geuren, kleuren, vormen, etc.)

4- bewust afgegeven signalen (zoals bijv. een kostuum, etc.) 

 

Lichaamstaal toont hetgeen we niet (altijd) uitspreken. Het kan onze woorden ondersteunen, het laat zien hoe men zich voelt of wat men denkt. Lciaamstaal kan aanleiding geven om een vraag te stellen.

Soms is dat op het moment waarop het lichaam iets laat zien wat niet overeenkomt met onze verwachting. Het kan ook tegenspreken wat er wordt gezegd.  Om lichaamstaal goed te interpreteren zijn onze wetenschappelijk onderbouwde concepten van grote waarden.  Lichaamstaal begrijpen helpt om de ander beter te kunnen doorgronden.

Lichaamstaal = emotie = beweging

In deze video is te zien hoe gedachten onze emoties vergezellen. 

Doorgronden wat een gebaar of een beweging inhoudt geeft meerwaarde aan een gesprek. Lichaamstaal is al aanwezig vóórdat er een woord is gezegd en geeft helderheid over de emoties die het gesprek vergezellen, ook al  wordt er met geen woord over gesproken. Emoties gaan altijd gepaard met beweging. Sterker: een emotie zonder beweging bestaat niet!

 


Ons lesprogramma:

Dankzij de neurowetenschappen krijgen lichamelijke reacties een heldere inhoud en logische betekenis.

De studie aan het ELN kent twee interactieve lesprogramma's: een 5-daagse praktijkopleiding en een uitgebreide specialistische studie als masteropleiding welke plm. 160 lesuren beslaat. Beide opleidings-programma’s kunnen naar eigen inzicht en ritme worden gevolgd. Iedere lesmodule bevat specifieke onderwerpen welke direct in de praktijk kunnen worden getoetst en toegepast. 

Voor wie?

ELN richt zich met name op professionals die de betekenis van lichaamstaal  willen of moeten kunnen doorgronden.  

nb:  Openbare studiedagen worden om het jaar georganiseerd. Schrijf je hiervoor vroeg in (hier); de studiedagen worden druk bezocht en vol is vol. 

 

Lichaamstaal als integraal onderdeel van de communicatie


Training, workshops, opleidingen

ELN biedt interactieve masterclasses en workshopsover specifieke onderwerpen die zowel online als op lokatie kunnen worden gegeven.Copyright © 2023  - Expertisecentrum Lichaamstaal Nederland  ®  - All Rights Reserved