Posts met de tag nonverbaal28. februari 2017
Gezichtsuitdrukkingen en intonatie spelen een grote rol bij communicatie. Je weet erdoor beter wat je gesprekspartner bedoelt en wanneer hij klaar is met spreken. Het promotieonderzoek van Pashiera Barkhuysen kan leiden tot oplossingen voor communicatieproblemen tussen mensen, maar ook tussen mens en computer. Mensen kunnen elkaar beter begrijpen als ze tijdens een gesprek de spreker niet alleen kunnen horen maar ook kunnen zien. Het is niet alleen belangrijk wát mensen zeggen, maar ook hoe ze...
26. april 2016
De traditionele manier om "non-verbaal” te omschrijven is gebaseerd op twee uitgangspunten: 1- Lichaamstaal is de taal die de verbale taal begeleidt 2: Lichaamstaal is een taal van emoties. Elke discipline is gebaseerd op een aantal veronderstellingen die niet hoeven te worden besproken omdat het gaat over hen die de discipline uitoefenen. Of je dit principe kunt toepassen op de term 'non verbaal' moet worden beoordeeld met de middelen die we tegenwoordig hebben, zoals video-opnames die we...