Expertisecentrum Lichaamstaal Nederland


ELN analyseert lichaamstaal (non verbale communicatie) van personen op basis van aangeleverd beeldmateriaal.  Gerard Stokkink is oprichter van ELN, gediplomeerd synergoloog en een bewezen expert in lichaamstaal. Gerard geeft leiding aan een kleine groep specialisten die de workshops in Nederland deels verzorgen en praktijk trainingen voorbereiden. ELN werkt samen met Bodysystemics®, een internationale groep van specialisten lichaamstaal.

 

Gerard studeerde psychologie en culturele antropologie in de jaren ’70, maar startte zijn carrière in de theater  wereld als componist  voor o.m. dans -en theatergezelschappen als Grif en Shusaku Dormu Dance.

In de jaren ’80 richtte hij, samen met drummer T. Bachmann de band  ‘Oblique’ op waarmee hij diverse LP’s en CD’s maakte. Tot 2008 maakte Gerard muziek voor film, TV en diverse musea, waaronder het Ajax- en Scheepvaartmuseum.

 

Begin 2000 pakte Gerard zijn studies weer op toen hij woor zijn werk in Parijs woonde. Hij studeerde bij de grondlegger van de moderne synergologie en ontving als enige Nederlander de titel synergoloog in 2005.Hij volgde de vele evaluaties van de studie tot in 2016, die hij voor het hoger onderwijs (HvA) vorm wilde geven.

 

In 2011 introduceerde Gerard de eerste minor lichaamstaal (synergologie) aan de HvA/UvA en richtte Instituut voor Synergologie (ISN) op.  Als lid van de P. Ekman-groep werkte hij in die jaren nauw samen met specialisten over de wereld om methodieken te ontwikkelen voor specifieke doelgroepen, waaronder beveiliging, HR , Politie en Justitie.

 

In 2016  werd de naam van ISN omgedoopt in ELN: Expertisecentrum Lichaamstaal Nederland. Sindsdien is de  samenwerking met Bodysystemics een feit.

Gérard leidde zon’n twintig cursisten op die zelfstandig zijn gaan werken als specialist in body language.

 

Gérard is ondertussen gepensioneerd maar geeft de opleiding nog steeds met veel enthousiasme. 

Ook is hij actief als begeleider voor promovendi en een graag geziene gastspreker op universiteiten.


 

Gérard:  "Het lichaam is zó rijk aan herinnering dat alles wat we zeggen door het lichaam wordt ondersteund.

Het lichaam kan niet liegen en kan niet zonder beweging communiceren!  

Soms is een subtiele beweging al genoeg om de ander te begrijpen. 

De psyche doorgronden door te observeren wat van belang is!, dat is wat ik bij ELN graag uitdraag."

 Lichaamstaal is integraal onderdeel van de communicatiewetenschappen!

 

Het ELN richt zich met name op professionals die non verbale communicatie in praktijksituaties willen doorgronden. Door structuur aan te brengen in de complexiteit van non verbale reacties kan de kennis direct worden geïmplementeerd. 

De door ELN gehanteerde multi-disciplinaire concepten geven de opleidingen kwalitatief hoge waardering, wat blijkt uit accreditatie door beroepsorganisaties.

 

 In de lesmodules wordt onder meer beeldmateriaal geanalyseerd. Deelnemers kunnen het cursusmateriaal in pdf-formaat downloaden en via het e-learning-platform vragen stellen en lesstof aan de hand van praktische en theoretische vragen en video's bestuderen. ELN hanteert het internationaal kwaliteitsregister voor specialisten in non verbale communicatie om  de accreditatie en nascholing van specialisten in Nederland te waarborgen.


C  =  f(P,E)     C = behavior, P = person (gestures, emotions…), E = environment (context)

 Gérard: “In de communicatiewetenschappen probeert men eerst te begrijpen wat iemand denkt of voelt om vervolgens te zien hoe het lichaam zich gedraagt om ervan te leren.  

Nu weten we, dat als we het lichaam observeren, we kunnen ontdekken wat iemand echt denkt en voelt. 

Niet observeren om te leren, maar leren observeren is de kern van onze studie."

Geef je op voor de openbare studiedag!

ELN voldoet aan alle criteria en wettelijke kwaliteitseisen voor de bijscholing van professionals. Met het aanbod komt een gedetailleerd en compleet opleidingstraject voor professionals voor wie de interactie met mensen een belangrijke rol speelt.

Gérard geeft webinars aan rechters in opleiding (rio's), workshops aan politie- en recherche medewerkers, professionals in het bedrijfsleven en lezingen aan universiteiten. Voor afgestudeerden organiseert ELN jaarlijks een bijscholingsweekend met gerenommeerde buitenlandse gastsprekers. 


Copyright © 2023  - Expertisecentrum Lichaamstaal Nederland  ®  - All Rights Reserved